Małżeństwo jest świętym związkiem z woli Stwórcy. Pan Jezus uczynił  go sakramentem, czyli świętym znakiem swej obecności. To Chrystus i Jego miłość stają się  źródłem miłości małżeńskiej i rodzinnej. Małżonkowie czerpiąc siły z tego źródła, tworzą wspólnotę życia i miłości. Łaska Pana cementuje i udoskonala miłość małżonków, umacnia nierozerwalną jedność i prowadzi ich ku świętości. Małżeństwo katolickie jest jedno i nierozerwalne aż do śmierci jednego ze współmałżonków. Najcenniejszym darem małżeństwa jest nowe życie – dziecko.

 

INFORMACJE PRZEDŚLUBNE

 

 

 1. Narzeczeni zgłaszają się na 3 miesiące przed ślubem do kancelarii, w parafii, gdzie ma być zawierany Sakrament Małżeństwa (termin ślubu dobrze jest ustalić wcześniej).
 2. Narzeczeni spisują protokół przedślubny, przedstawiając dowody osobiste i świadectwa ukończenia katechizacji.
 3. Jeśli któreś z narzeczonych było chrzczone w innej parafii niż parafia ślubu, należy przynieść metrykę chrztu (ważna tylko pół roku). Na niej powinna być infornacja o bierzmowaniu. Jeśli nie ma takiego wpisu, narzeczeni powinni przynieść z parafii bierzmowania odpowiedni dokument.
 4. W ramach przygotowania religijnego do ślubu narzeczeni uczestniczą w dziesięciu konferencjach, w dwóch spotkaniach w Poradni Rodzinnej.
 5. Konferencje przedmałżeńskie w naszej parafii są głoszone w miesiącach październik-grudzień (zobacz dokładny terminarz) w niedziele po Mszy św. o godz. 1000 (około godz. 1100).
 6. W odpowiednim czasie kapłan przeprowadza rozmowę z narzeczonymi na temat wysłuchanych konferencji, dla upewnienia się, że są przygotowani do tego sakramentu.
 7. Narzeczeni przystępują do spowiedzi po zgłoszeniu „zapowiedzi” i tuż przed ślubem.
 8. Jeśli jest to ślub konkordatowy, to przynoszą z USC odpowiedni dokument (ważny 3 miesiące. Ważność dokumentu nie może upłynąć przed datą ślubu).
 9. Jeśli jedna ze stron jest z innej parafii, to należy w swojej parafii wygłosić zapowiedzi na podstawie dokumentu z parafii ślubu i zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi dostarczyć do parafii ślubu.
 10. Wierni, jeśli wiedzieliby o przeszkodach istniejących między narzeczonymi są zobowiązani powiadomić o tym księdza proboszcza.
 11. Ślub może być w parafii panny (dawny zwyczaj) lub w parafii kawalera. Jeżeli zaś ślub ma być w obcej parafii, to należy uzyskać od jednego z dwóch swoich proboszczów dokument uprawniający innego księdza proboszcza do przeprowadzenia wszystkich formalności prawnych (licencję na udzielenie ślubu lub zgodę na spisanie protokołu poza rodzimą parafią).
 12. Kilka dni przed ślubem narzeczeni spisują akta ślubu w kancelarii parafialnej. Są przy tym obecni świadkowie ślubu, którzy także podpisują dokumenty.
 13. Świadkami ślubu powinni być pełnoletni wierzący i praktykujący katolicy.
 14. Wdowcy winni dostarczyć akt zgonu współmałżonka z parafii, w której został pochowany.

 

 

 

Warto zobaczyć

Wyszukiwanie

Statystyki

Statystyki Statystyki