UWAGA!

1.        W związku z nowymi przepisami o ochronie danych osobowych obowiązującymi na terenie całej Unii Europejskiej odpisy z ksiąg parafialnych, zaświadczenia i pozwolenia na czynności duszpasterskie poza parafią mogą być udostępnione wyłącznie osobie uprawnionej tzn. osobie, której akt dotyczy, jeżeli jest pełnoletnia, oraz, w przypadku osób małoletnich, ich rodzicom lub prawnym opiekunom. Inne osoby mogą dokument otrzymać wyłącznie na podstawie pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez wyżej wymienione osoby.

2.        Osoba zwracająca się o wydanie odpisów z ksiąg parafialnych, zaświadczeń i pozwoleń na czynności duszpasterskie poza parafią musi w Kancelarii okazać dokument tożsamości (dowód osobisty), celem potwierdzenia uprawnień dostępu do danych osobowych.

KANCELARIA  PARAFIALNA

 

Czas letni (od ostatniej niedzieli marca do soboty przed ostatnią niedzielą września):
W roku 2017, wyjątkowo, ze względu na rekolekcje ewnagelizacyjne w parafii zmiana będzie obowiązywać od niedzieli 2 kwietnia
.


Godziny otwarcia:

 Wtorek - Piątek        900 1000

                                 1700 – 1745


Czas zimowy (od ostatniej niedzieli września do soboty przed ostatnią niedzielą marca):
W roku 2017, wyjątkowo, ze względu na rekolekcje ewnagelizacyjne w parafii ten porządek odprawiania Mszy św. w parafii będzie obowiązywać do soboty 1 kwietnia włącznie
.

Godziny otwarcia

 Wtorek - Piątek        900 1000

                                 1600 – 1645

 


W  niedziele, święta,  poniedziałki i soboty kancelaria  nieczynna.

 

Tel. +48 83 351 30 05

Tel. +48 83 351 30 47

Warto zobaczyć

Wyszukiwanie