POGRZEB


W Kancelarii Parafialnej należy przedstawić kartę zgonu, oraz zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii św.) jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala). Spisanie  aktu  zgonu  w  dniu  poprzedzającym  pogrzeb lub bezpośrednio po pogrzebie (jeśli tak uzgodniono z obsługującym Kancelarię Organistą).


     Wymagane  dokumenty:

  1. Karta  zgonu  wydana  przez  lekarza musi być dostarczona do Parafii przed pogrzebem;
  2. Zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii św.) jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).
  3. Jeśli zmarły mieszkał przed śmiercią w innej parafii potrzebna jest dokument wyrażający zgodę proboszcza parafii ostatniego zamieszkania na pogrzeb poza parafią.

 


Warto zobaczyć

Wyszukiwanie

Statystyki

Statystyki Statystyki