OGŁOSZENIA PARAFIALNE

12 listopada 2017 r.

XXXII Niedziela w Ciągu Roku, Rok A

 

1.        Dzisiejsza listopadowa niedziela, jak wszystkie pozostałe w ciągu roku liturgicznego, przypomina nam o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Nawet wpatrując się w mogiły naszych najbliższych, mamy pewność, że nie idziemy ku śmierci, ale ku pełni życia w Chrystusie zmartwychwstałym. Zapraszamy codziennie po Mszy św. wieczornej na Różaniec za zmarłych.

2.        W tym tygodniu patronują nam: w poniedziałek eremici i misjonarze, działający w okolicach Międzyrzecza za Bolesława Chrobrego, pierwsi polscy męczennicy wyniesieni na ołtarze: św.Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn (†1003), w piątek św. Elżbieta Węgierska (1207-1231), zakonnica, a sobotę bł. Karolina Kózkówna (1898-1914), dziewica i męczennica, która zginęła z rąk carskiego żołnierza na początku I wojny światowej, broniąc swojej czystości; jest patronką Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (KSM) i Ruchu Czystych Serc.

3.        Zgodnie z dekretem Arcybiskupa przygotowujemy się do wyborów do Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Termin zgłaszania kandydatów mija w przyszłą niedzielę. Dobrze byłoby, aby wszystkie miejscowości miały swoich przedstawicieli, ale wiele nie zgłosiło jeszcze swoich kandydatów. Zachęcamy do włączenia się w życie parafialne, bo od waszej inicjatywy wiele zależy. Wybory odbędą się w niedzielę 3 grudnia, być może już w kościele.

4.      Fundacja Życie i Rodzina podjęło inicjatywę obywatelską Zatrzymaj Aborcję, która dąży do usunięcia możliwości zabicia dziecka ze względu na podejrzenie niepełnosprawności bądź choroby. Jeszcze dzisiaj po Mszach świętych będziemy mogli złożyć swój podpis wspierający tę inicjatywę. Episkopat Polski zachęca do poparcia tej inicjatywy, aby usunąć możliwość zabijania niewinnych i bezbronnych Polaków. Zaniechanie ich obrony obciąża także nasze sumienia.

5.                 Oświadczenie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski w sprawie ograniczenia handlu w niedziele

W związku z trwającymi pracami legislacyjnymi nad projektem ustawy w sprawie ograniczenia handlu w niedziele, jako Prezydium Konferencji Episkopatu Polski – biorąc również pod uwagę liczne głosy wiernych Kościoła rzymsko-katolickiego i chrześcijan z innych Kościołów – wyrażamy nasz niepokój wobec losu obywatelskiej inicjatywy Związku Zawodowego „Solidarność", która została poparta podpisami ponad 500 tys. obywateli naszego kraju. Tak Konferencja Episkopatu Polski, jak i biskupi poszczególnych diecezji wielokrotnie udzielali tej inicjatywie jednomyślnego poparcia w komunikatach i listach pasterskich, licząc na przywrócenie całemu społeczeństwu niedzieli jako dnia wypoczynku i czasu budowania więzi rodzinnych oraz umacniania relacji społecznych. Niestety, jak wynika z dotychczasowych prac nad ustawą, aktualnie proponowane rozwiązania odbiegają zasadniczo od proponowanego kształtu tej inicjatywy. Milczenie z naszej strony w tej kwestii zaniedbaniem naszego pasterskiego obowiązku stania na straży dobra wspólnego.

Trudno pominąć fakt, iż to właśnie „Solidarność" – jako Związek programowo ukierunkowany na ochronę praw pracowniczych – realizując własną uchwałę programową i zapis o dążeniu do wprowadzenia zasady 5-dniowego tygodnia dla wszystkich pracujących, ma szczególne prawo i obowiązek upominania się o wolne niedziele. Wolna niedziela zawiera się w etosie „Solidarności", z którego nie wolno korzystać wybiórczo, zwłaszcza tym, którzy się na nią programowo powoływali i powołują.

W okresie przygotowań do obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości – otwarcie odnosząc się do dziedzictwa „Solidarności" – nie można pominąć niedzieli jako budulca duchowej wspólnoty narodu. Ten społeczny wymiar „uwolnienia" niedzieli zawiera w sobie jedną z podstawowych prawd o naturze człowieka, który współistnieje z innymi i tworząc z nimi wspólnotę, społeczność, naród. Chodzi również o uwolnienie człowieka, gdyż osoba, której odbiera się wolną niedzielę, jest kimś wykorzystywanym. Rzecz nie dotyczy jedynie osób pracujących w handlu – choć to ich los najbardziej leży nam na sercu. Wykorzystywani są również i ci, którym – oferując spędzanie jedynego wolnego dnia w handlowej galerii – zacieśnia się tym samym obszar budowania relacji z innymi do samej tylko konsumpcji, do zdobywania nowych towarów, mających rzekomo nieustannie poprawiać standard życia, co ostatecznie jest formą materializmu praktycznego.

Apelujemy więc do tych, którzy mają realny wpływ na kształt prawa w naszym państwie, aby mieli na względzie przede wszystkim dobro obywatela i dobro społeczeństwa, zagrożone – podobnie jak w innych państwach Europy – laicyzacją. Nie wolno zapominać własnych haseł i postulatów wysuwanych w drodze do osiągnięcia władzy, w tak ważnej społecznie kwestii. Nie wolno – nawet wobec lobbingu środowisk, dla których zysk stanowi większą wartość niż człowiek, czy naród. Konkretnym wyrazem miłości do człowieka jest umacnianie sprawiedliwości – napisał Św. Jan Paweł II encyklice Centesimus Annus. Niedzielny odpoczynek jest jednym z nierozłącznych elementów sprawiedliwego traktowania wszystkich i nie może być luksusem dla wybranych. Niech zatem nie ginie sprawiedliwość i solidarność pośród nas, przygotowujących się do świętowania setnej rocznicy niepodległej Polski. Niech integralnym elementem tego święta całego narodu stanie się prawne i definitywne zabezpieczenie wolnej od pracy niedzieli, jako spoiwa umacniającego narodową wspólnotę.

W  podpisie Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz Konferencji Episkopatu Polski.

 

6.      Decyzją Urzędu Marszałkowskiego, parafia otrzymała dofinansowanie na remont Mansjonarii w wysokości miliona pięćset sześćdziesięciu dwu tysięcy zł. Projekt został wysoko oceniony. Znalazł się w rankingu na 4 miejscu. Przygotowujemy dokumenty potrzebne do podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie. Program prac przewiduje kapitalny remont z przystosowaniem budynku na świetlicę środowiskową dla dzieci i młodzieży. Więcej szczegółowych informacji na ten temat podamy, gdy będą już zatwierdzone harmonogramy prac i płatności. Bóg zapłać wszystkim za wsparcie finansowe i modlitewne dla tych zamierzeń.

 

7.      Bóg zapłać za ofiary na remont Kościóła, które złożyli:

- bezimienna z Dębicy – 100 zł.

- rodzina śp. Jana Leszcza – 400 zł.

- Rodzina śp. Tadeusza Sobieszka – 500 zł.

- ks. Adam Sobieszek – 500 zł.

- Rodzina śp. Józefa Denki – 1000 zł.

 

8.      Wszystkim świętującym w tym tygodniu urodziny, imieniny i inne rocznice składamy serdeczne życzenia. Zmarłych polecamy Miłosiernemu Bogu.

 

9.      W minionym tygodniu odszedł do Pana:

    śp. Józef Denka, lat 73, z Wierzchowin Nowych. Pogrzeb odbył się we czwartek.

Msza św. w 7 dzień po śmierci zamówiona przez rodziny Szewczyków i Musików – 12 listopada, godz. 830.

Msza św. w 30 dzień po śmierci zamówiona przez rodzinę – 6 grudnia, godz. 1700.

Msza św. zamówiona przez Irenę i Henryka Musików – 14 stycznia, godz. 1000.

Msza św. zamówiona przez przyjaciół – 2 stycznia, godz. 700.

 

      śp. Marianna Krasucka, z Wierzchowin Starych. Pogrzeb odbył się we wtorek w Parczewie.

 

    śp. Antoni Edward Tracz, lat 91, ze Stoczka ostatnio zamieszkały w Parczewie. Pogrzeb odbędzie się we wtorek. Wyprowadzenie z domu żałoby o godz. 1200.

Msza św. w 7 dzień po śmierci zamówiona przez synów – 17 listopada, godz. 700.

Warto zobaczyć

Wyszukiwanie