Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Konserwacja sztukaterii prezbiterium kościoła św. Stanisława Biskupa i Męczennika

 

 Sztukaterie prezbiterium kościoła św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Czemiernikach stanowi jeden z najcenniejszych przykładów  sklepienia w typie renesansu lubelskiego.  Pożar, jeden w wieku XVIII, który strawił wnętrze kościoła i drugi na początku wieku XIX , który strawił dach kościoła spowodowały nieodwracalne zniszczenia, szczególnie w nawie, gdzie sztukaterie nie zachowały się.Celem zadania jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego kościoła pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Czemiernikach realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację prezbiterium w tym prace konserwatorskie sztukaterii sklepienia i roboty remontowo-renowacyjne ścian oraz jego udostępnianie na cele publiczne.Planowane do wykonania prace konserwatorskie i remontowo-renowacyjne są konieczne by ratować unikatowe sztukaterie. W chwili obecnej wykazują ślady bardzo dużej degradacji, włącznie z kruszeniem się i odpadaniem całych fragmentów, co grozi całkowitą utratą najwybitniejszych, pochodzących z początku XVII w., sztukaterii wykonanych przez znamienitego sztukatora Jana Wolfa. Wysoki stopień zniszczenia znacząco obniża wartość zabytku dla turystów.Realizacja zadania uchroni przed degradacją ale także uczytelni i uwypukli historyczny charakter zabytku, poprawiając jednocześnie jego estetykę, co wpłynie na upowszechnienie dziedzictwa kulturowego i podtrzymanie funkcji publicznej. Pozwoli to na zachowanie dla przyszłych pokoleń świadectwa działalności artystycznej Jana Wolfa, który nie pozostawił żadnych przekazów archiwalnych.Zadanie kontynuuje rozpoczęte w ostatnich dwóch latach prace prowadzone w obrębie prezbiterium, polegające na konserwacji i renowacji ołtarza głównego. W efekcie kompleksowych prac nastąpi scalenie wartości artystycznych.

 

Sztukaterie przed konserwacją Sztukaterie po konserwacji
   
Prezentacja multimedialna kościoła przed konserwacją sztukaterii Prezentacja multimedialna kościoła po konserwacji sztukaterii

 

 

 

                          

Warto zobaczyć

Wyszukiwanie