Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Konserwacja sztukaterii prezbiterium kościoła św. Stanisława Biskupa i Męczennika

 

 Sztukaterie prezbiterium kościoła św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Czemiernikach stanowi jeden z najcenniejszych przykładów  sklepienia w typie renesansu lubelskiego.  Pożar, jeden w wieku XVIII, który strawił wnętrze kościoła i drugi na początku wieku XIX , który strawił dach kościoła spowodowały nieodwracalne zniszczenia, szczególnie w nawie, gdzie sztukaterie nie zachowały się.Celem zadania jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego kościoła pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Czemiernikach realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację prezbiterium w tym prace konserwatorskie sztukaterii sklepienia i roboty remontowo-renowacyjne ścian oraz jego udostępnianie na cele publiczne.Planowane do wykonania prace konserwatorskie i remontowo-renowacyjne są konieczne by ratować unikatowe sztukaterie. W chwili obecnej wykazują ślady bardzo dużej degradacji, włącznie z kruszeniem się i odpadaniem całych fragmentów, co grozi całkowitą utratą najwybitniejszych, pochodzących z początku XVII w., sztukaterii wykonanych przez znamienitego sztukatora Jana Wolfa. Wysoki stopień zniszczenia znacząco obniża wartość zabytku dla turystów.Realizacja zadania uchroni przed degradacją ale także uczytelni i uwypukli historyczny charakter zabytku, poprawiając jednocześnie jego estetykę, co wpłynie na upowszechnienie dziedzictwa kulturowego i podtrzymanie funkcji publicznej. Pozwoli to na zachowanie dla przyszłych pokoleń świadectwa działalności artystycznej Jana Wolfa, który nie pozostawił żadnych przekazów archiwalnych.Zadanie kontynuuje rozpoczęte w ostatnich dwóch latach prace prowadzone w obrębie prezbiterium, polegające na konserwacji i renowacji ołtarza głównego. W efekcie kompleksowych prac nastąpi scalenie wartości artystycznych.

 

Sztukaterie przed konserwacją Sztukaterie po konserwacji
   
Prezentacja multimedialna kościoła przed konserwacją sztukaterii Prezentacja multimedialna kościoła po konserwacji sztukaterii

 

 

 

                          

Warto zobaczyć

Wyszukiwanie

Statystyki

Statystyki Statystyki